عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2طبقه­بندی طرحهای سرمایه­گذاری

تجزیه و تحلیل تبیین سرمایه­گذاری یک اقدام بدون هزینه نیستو برای انواع خاصی از طرح­ها، یک تجزیه و تحلیل نسبتاً مفصل می­تواند صحت آنرا تضمین نماید و برای بعضی دیگر از آنها به روشهای ساده­تری می­توان اقدام نمود. از همین رو معمولاً شرکتی، طرح­های خود را طبقه­بندی و سپس طرح­های گنجانده شده در هر گروه را به شیوه­های متفاوت تجزیه و تحلیل می­کنند.

1- طرح­های جایگزینی به مقصود حفظ سطح فعالیت: اگر شرکتی برآن می باشد که فعالیت خود را کماکان، زیرا گذشته، ادامه دهد ناگزیراست تجهیزات کهنه یا خراب را تعویض نماید معمولاً تصمیم­گیری برای حفظ فعالیت نیاز به گذراندن فرآیندهای تخصص تصمیم­گیری ندارد.

2- طرح­های جایگزینی به مقصود کاهش دادن هزینه­ها: این طرح­ها هزینه دستمزد، مواد و سایر عوامل ورودی تولید را از طریق جایگزین کردن تجهیزات قابل بهره گیری اما غیرکارآمد کاهش می دهند، این تصمیم­ها اختیاری هستند و نیاز به تجزیه و تحلیل کامل دارند.

3- طرحهای مرتبط با گسترش محصولات یا بازارهای مرتبط: مخارجی که برای افزایش تولید محصولات موجود یا گسترش فروشگاههای خرده فروشی یا تسهیلات توزیع در بازارها در زمان کنونی انجام می­شوند در این گروه قرار می­گیرند. این تصمیم­ها دارای پیچیدگی بیشتری هستند زیرا نیاز به پیش­بینی روشنی از رشد تقاضای آینده دارند، پس نیاز به تجزیه و تحلیل کامل­تری دارند. همچنین عموماً تصمیم نهایی در سطوح بالاتری در شرکت گرفته می­گردد.

4- طرحهای مرتبط با گسترش بازارها یا غرفه محصولات جدید: این طرح­ها  مستلزم اتخاذ تصمیم­های استراتژیک می­باشند که می­توانند ماهیت بنیادی فعالیت­های شرکت را تغییر دهند. معمولاً نیاز به مبالغ سنگین پول دارند که برگشت آنها با تأخیر همراه می باشد همواره این طرح­ها به تجزیه و تحلیل گسترده­ای نیاز دارند و معمولاً تصمیم نهایی در ارتباط با آنها در رأس هرم سازمانی (بوسیله هیت مدیره به عنوان بخشی از برنامه­های استراتژیک شرکت) گرفته می­گردد.

5- طرح­های مرتبط با حفظ محیط زیست (طرح­های الزامی): مخارجی که ناگزیر بایستی برای سازگاری دولتی قراردادهای کارگری یا شرایط بیمه نامه­ها انجام شوند در این گروه قرار می­گیرند را سرمایه­گذاری­های الزامی می­نامند که اغلب شامل  طرح­های بدون تولید درآمد می­باشند.

6- طرح­های پژوهش و توسعه: اغلب جریانهای نقدی مورد انتظار حاصل از پژوهش و توسعه آنقدر نامطمئن می باشد که یک تجریه و تحلیل استاندارد جریان نقدی تنزیل شده نمی­توان آن را تضمین نماید.

7- طرحهای مرتبط با قراردادهای بلند مدت شرکت: شرکتها اغلب قراردادهای بلند مدتی را برای ارائه محصولات یا خدمات به مشتریان خاصی منعقد می­نمایند که در آن امکان دارد به سرمایه­گذاری اولیه زیادی نیاز باشد یا نباشد امّا هزینه­ها و درآمدها در طی چند سال وقوع خواهند پیدا نمود و قبل از اینکه قرارداد امضا گردد لازم می باشد که تجزیه و تحلیل جریان نقدی تنزیل شده انجام گردد. به گونه کلی می­توان هر یک از گروههای فوق را بر حسب مقدار بهای تمام شده به چندین زیرمجموعه تقسیم نمود همچنین سرمایه­گذاریهای بزرگتر نیاز به تجزیه و تحلیل­های کامل­تری دارند و یا مورد تأیید مقام­های بالاتر شرکت قرار گیرند از سوی دیگر بایستی توجه نمود که طرحهای سرمایه­گذاری چیزی بیش از ساختمانها و تجهیزات را در برمی­گیرد نرم­افزارهای کامپیوتری که یک شرکت ایجاد می­کنند تا آن را در خرید مؤثرتر مواد و ملزومات یاری نماید یا با مشتریان ارتباط برقراری سازد، نیز یک دارایی می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1سؤالات پژوهش

شرکتها برای رشد و توسعه خود نیازمند یافتن فرصتهای سود آور هستند. بعضی از شرکتهای برای افزایش سود آوری خود اقدام به سرمایه گذاری می نمایند که اندازه سرمایه گذاری متناسب با شرایط مالی شرکت نیست و ممکن می باشد شرکتها را دچار کمبود نقدیگی و یا معضلات حاد تر نماید، بازار نیز در واکنش به این مشکل نقدینگی ممکن می باشد با ابهام به آینده شرکت بنگرد. از این رو تغییرات مثبت در شرکت را نیز به علت سابقه معضلات نقدینگی شرکت با تخفیف(کمتر از واقع) ارزش یابی می نماید. پس تغییرات وجوه نقد و افزایش آن کمتر از واقع اریابی می گردد. پس واکنش سرمایه گذاران با سطوح سرمایه گذاری می تواند ارتباط داشته باشد. از این رو سوالی که مبنای پژوهش حاضر می باشد به این شکل می باشد.

  • آیا ارزش وجه نقد برای سرمایه گذاران  در شرکتهایی که دارای سطوح مختلف سرمایه گذاری هستند یکسان می باشد ؟

6-1 فرضیه های پژوهش

1) ارزش وجه نقد در شرکتهای با بیش سرمایه گذاری کمتر از شرکتهای بدون بیش سرمایه گذاری می باشد.

2) ارزش نهایی وجه نقد با بیش سرمایه گذاری ارتباط معکوس دارد.

7-1اهداف پژوهش

شرکت‌ها استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین مى‌کنند:

1.تهیه و تأمین وجه نقد براى بجای آوردن پرداخت‌هاى شرکت؛

۲. به حداقل رساندن وجوهى که در شرکت به‌صورت راکد باقى مى‌ماند.

هدف دوم بازتاب این طرز تفکر می باشد که اگر اقلامى از دارائى به‌درستى مصرف نشود، هیچ نوع بازدهى براى شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن می باشد با یکدیگر در تناقض باشد. پائین آوردن سطح وجوه نقد و به‌کارگیرى کلیه وجوه نقد احیاناً باعث کمبود وجه نقد براى پرداخت‌هاى به موقع شرکت مى‌گردد؛ پس، استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد بایستی به‌گونه‌اى باشد که بین این دو هدف نوعى هماهنگى ایجاد گردد. بنابر این مدیریت صحیح نقدینگی می تواند بر عملکرد آتی و بازدهی سهام تاثیر مستقیم بگذارد و در عین حال اندازه مورد انتظار وجه نقد در شرکت می تواند مانع از بروز معضلات نقدینگی گردد. در این پژوهش اهداف زیر را می توان در نظر داشت.

1) مطالعه واکنش سهامداران نسبت به وجوه نقد نگهداری شده در شرکت با در نظر داشتن بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری شرکت ها .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2)مطالعه ارزش نهایی وجوه نقد نگهداری شده و ارتباط آن با افزایش و یا کاهش سطوح سرمایه گذاری.

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری