تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2سطح بهینه و مطلوب وجه نقد

مدلهای مختلفی برای تعیین حد یا دامنه مطلوب وجه نقد ارائه شده می باشد که چند مورد آن در زیل اظهار می گردد:

مدل بامول[1]

ویلیام بامول اولین کسی بود که مدل رسمی مدیریت وجه نقد متشکل از هزینه های فرصت و هزینه های مبادله ارائه داده می باشد. مدل وی می تواند برای مانده نقدی مورد انتظار بهره گیری گردد راس (1996). اولین مدل سنتی ، مدلی می باشد که کاملاً از مدل اقتصادی سفارش کالا تبعیت می کند. این مدل در رشته های مختلف مانند مهندسی صنایع و تولید  به کار می رود و در مدیریت صندوق نیز می توان ازآن بهره گیری نمود . این مدل که برای مدیریت صندوق طراحی شده می باشد ، مدل بامول نامیده می گردد و سایر مدل های صندوق و نگهداری وجه نقد از این مدل اقتباس شده می باشد.  مدل بامول به جهت وجود هزینه های تامین وجه و هزینه های کمبود نقدینگی اجازه نمی دهد موجودی نقد در سطح صفر نگهداری گردد زیرا حجم معاملات لزوم نگهداری نقدینگی بیشتر را افزایش می دهد به همین جهت حجم نقدینگی یک واحد تجاری بزرگ به علت حجم فعالیت زیاد، بیشتر از حجم نقدینگی یک واحد تجاری کوچک می باشد . پس به رغم آگاهی از هزینه های نگهداری نقدینگی به علت فرصتی که ممکن می باشد در اثر نگهداری وجه نقد از دست رود، با این تفاصیل بایستی وجه نقد نگهداری گردد. خط مشی ایده ال در مدل بامول ایجاد تعادل بین هزینه های سفارش و هزینه های نگهداری نقدینگی می باشد. از این رو در این مدل بایستی بین دو نوع هزینه تعادل مستقر گردد. مدل بامول ایستا می باشد . در این مدل مانده صندوق در ابتدای ماه حداکثر می باشد و در طی ماه به تدریج کاهش می یابد. این الگو شکل ساده شده واقعیت می باشد. در این الگو زمان می تواند روزانه، هفتگی ، فصلی ، ماهانه و یا سالانه باشد. از آنجایی که حجم پرداختهای پایان ماه از حجم پرداختهایی که در طول ماه انجام می شود بیشتر می باشد لذا در پایان ماه نیاز به وجه نقد بیشتر می باشد. مانده مذبور طی ماه کاهش می یابد به همین علت مدل بامول در چارچوب ماه بهترین کاربرد را دارد. بایستی توجه داشت که مدل بامول بر فرضهایی استوار می باشد. در مدل این گونه فرض می گردد که شرایط مطمئن می باشد و احتمالات را در نظر نمی گیرد. مدل از توزیع نقدینگی ثابت تبعیت می کند و فرض می کند که در فواصل معین انجام می شود . فرض دیگر مدل بامول این می باشد که هزینه ها به گونه مداوم در طول زمان تحقق می یابد .

 

مدل میلر-اور[2]:

میلر و اور مدل بامول را با فرض جریان احتمالات برای تغییرات دوره ای مانده صندوق گسترش دادند بدین ترتیب مدل بامول را به جریان پیچیده تری تبدیل نمودند که به واقعیت نزدیکتر می باشد. پیچیدگی این مدل از آنجا ناشی می گردد که دریافتها و پرداختها در طول زمان ثابت نیستند و اندازه موجودی متناسب با نیازهای نقدی تغییر می یابد. این طریقه باعث می گردد که در هر دوره زمانی مدل از الگوی حرکتی خاصی برخوردار باشد. با در نظر داشتن الگوی حرکت مدل و نبود رایانه در زمان ارائه این مدل میلر و ارو فرض کردند که فرآیند حرکتی نقدینگی از گشت تصادفی تبعیت می نماید. به ترتیب که جریانات نقدینگی حول محوری با الگوی متفاوت حرکت می کنند و دارای حرکت نامنظم هستند. پس طبق این مدل الگوی دوره جاری قابل تعمیم به الگوی دوره بعد نیست. پس نیاز به وجه نقد جاری با نیاز به وجه نقد آتی برابر نخواهد بود. میلر و ارو برای ساده تر شدن شکل گشت تصادفی فرض را بر گشت تصادفی ثابت تغییر دادند. یعنی تغییرات در مانده صندوق در طول زمان از نظر جهت و مقدار تصادفی در نظر گرفته شده می باشد.  این فرض فرضی اساسی در مدل میلر و ارو می باشد. میلر و ارو معتقند زمانی که در مدل تعداد دوره های به سمت n میل پیدا می کند مدل شکل منحنی نرمال پیدا می کند.

مدل برانک [3]:

در مدل برانک جریانهای نقدی مورد انتظار تابع توزیع احتمالات می باشد. این مدل برای زیانهای ناشی از بهره گیری کردن از تخفیفات نقدی و تضعیف وضعیت اعتباری به علت کمبود نقدینگی یک تابع هزینه فرض می کند. در این مدل ضمن لحاظ کردن توزیع احتمالات به این نکته نیز توجه شده می باشد که اگر وجوه کافی برای خرید یک قطعه یدکی در دسترس نباشد این کمبود نقدینگی چه مقدار هزینه در بر خواهد داشت.  متغیر تصمیم گیری برای مدل برانک عبارت می باشد تسهیم وجوه واحد تجاری بین مانده صندوق و اوراق بهادار در اول دوره . در این مدل برداشت از حساب سرمایه گذاری ها(اوراق بهادار کوتاه مدت) تنها در پایان هر دوره امکانپذیر می باشد. بر طبق این مدل فرض می گردد. پرداختهای صندوق مستقیم و قابل کنترل می باشد و دریافتهای صندوق غیر قابل کنترل و مداوم می باشد. در شرایط اطمینان کامل الگوی نوسانات مانده صندوق بر عکس الگوی بومول می باشد.

[1]. Baumol,1952

[2].Miller-Orr

[3].Brank

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1سؤالات پژوهش

شرکتها برای رشد و توسعه خود نیازمند یافتن فرصتهای سود آور هستند. بعضی از شرکتهای برای افزایش سود آوری خود اقدام به سرمایه گذاری می نمایند که اندازه سرمایه گذاری متناسب با شرایط مالی شرکت نیست و ممکن می باشد شرکتها را دچار کمبود نقدیگی و یا معضلات حاد تر نماید، بازار نیز در واکنش به این مشکل نقدینگی ممکن می باشد با ابهام به آینده شرکت بنگرد. از این رو تغییرات مثبت در شرکت را نیز به علت سابقه معضلات نقدینگی شرکت با تخفیف(کمتر از واقع) ارزش یابی می نماید. پس تغییرات وجوه نقد و افزایش آن کمتر از واقع اریابی می گردد. پس واکنش سرمایه گذاران با سطوح سرمایه گذاری می تواند ارتباط داشته باشد. از این رو سوالی که مبنای پژوهش حاضر می باشد به این شکل می باشد.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا ارزش وجه نقد برای سرمایه گذاران  در شرکتهایی که دارای سطوح مختلف سرمایه گذاری هستند یکسان می باشد ؟

6-1 فرضیه های پژوهش

1) ارزش وجه نقد در شرکتهای با بیش سرمایه گذاری کمتر از شرکتهای بدون بیش سرمایه گذاری می باشد.

2) ارزش نهایی وجه نقد با بیش سرمایه گذاری ارتباط معکوس دارد.

7-1اهداف پژوهش

شرکت‌ها استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین مى‌کنند:

1.تهیه و تأمین وجه نقد براى بجای آوردن پرداخت‌هاى شرکت؛

۲. به حداقل رساندن وجوهى که در شرکت به‌صورت راکد باقى مى‌ماند.

هدف دوم بازتاب این طرز تفکر می باشد که اگر اقلامى از دارائى به‌درستى مصرف نشود، هیچ نوع بازدهى براى شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن می باشد با یکدیگر در تناقض باشد. پائین آوردن سطح وجوه نقد و به‌کارگیرى کلیه وجوه نقد احیاناً باعث کمبود وجه نقد براى پرداخت‌هاى به موقع شرکت مى‌گردد؛ پس، استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد بایستی به‌گونه‌اى باشد که بین این دو هدف نوعى هماهنگى ایجاد گردد. بنابر این مدیریت صحیح نقدینگی می تواند بر عملکرد آتی و بازدهی سهام تاثیر مستقیم بگذارد و در عین حال اندازه مورد انتظار وجه نقد در شرکت می تواند مانع از بروز معضلات نقدینگی گردد. در این پژوهش اهداف زیر را می توان در نظر داشت.

1) مطالعه واکنش سهامداران نسبت به وجوه نقد نگهداری شده در شرکت با در نظر داشتن بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری شرکت ها .

2)مطالعه ارزش نهایی وجوه نقد نگهداری شده و ارتباط آن با افزایش و یا کاهش سطوح سرمایه گذاری.

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری