مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2برون‌سپاری‌های موفق

ارتباط دراز مدت با پیمانکارانِ کاملا متخصص بر قرار کرده و آنرا حفظ کنید. اگر متقاعد شدید که برون‌سپاری عاقلانه و با منفعت می باشد، حرکت بعدی شما، برقراری و حفظ یک ارتباط تجاری و همکاری دراز مدت می باشد. شما بایستی به دنبال یک پیمانکار یا شخص سوم مناسب باشید. این موضوع بسیار حیاتی می باشد. موارد زیر را در هنگام جستجو و انتخاب مد نظر قرار دهید: * پیمانکاری انتخاب نمایید که بتوانید با او روابط نزدیک و دوستانه هم مستقر کنید. این کار باعث می گردد که روابط اعضای گروه شما با پیمانکار، محکم و با دوام گردد.* نزدیکی جغرافیایی آیا برای موضوع پروژه مهم می باشد؟
* فرهنگ و رسوم پیمانکار چیست؟ آیا تاثیری بر عوامل دیگر ندارد؟(چشم به راه ،1385 ، 30)1.

2.همه قبول داریم که یکی از مهمترین موضوعات، کیفیت می باشد.

– اگر هیچ چیز از این مطالب را به خاطر نسپاردید، این یکی را حفظ کنید: شما وقتی می توانید کیفیت پروژه نهایی خود را ارتقا بخشید که یک ارتباط سالم و دو طرفه با پیمانکاری مستقر کنید که در قسمتی از کار شما متخصص می باشد که شما به آن قسمت احتیاج دارید و آن قسمت، ماموریت و محور کار شما و یا جزیی از آن نیست.

– معضلات کار این می باشد که افراد غالبا با پیمانکاران دیگر نمی‌توانند جور شوند، یا افراط می‌کنند و یا تفریط. نظارت کاملی روی این قضیه داشته باشید. یک ارتباط خوب وقتی مستقر می گردد که هر دو طرف از آن منتفع و متنعم شوند.

3.اگر موفق اقدام کنید، بایستی تولید بالا رفته، هزینه کلی پایین بیاید و کیفیت بالا برود. شایع‌ترین استدلال غلط در تقلیل هزینه‌ها اینست که تنها راه کم کردن هزینه تولید، یافتن نیروی ارزان قیمت‌تر می باشد. ما می‌توانیم سراسر ایران و جهان را برای یافتن نیروی ارزان قیمت بگردیم و بالاخره ارزان‌ترین را بیابیم، اما به این آمار نیز توجه نمایید که حدود 80 درصد از وقت تولید کنندگان نرم افزار صرف یافتن و رفع خطای برنامه‌ها می گردد:پس اگر کاری کنیم که خطا کمتر اتفاق بیافتد، تولید را بالا برده‌ایم و از تبعات جبران‌پذیر، هزینه‌بر و جبران ناپذیر آن که حداقل آن، از دست دادن اعتبار کاری می باشد، احتراز کرده‌ایم. معضلات این موضوع این می باشد که تقریبا، تا کم شدن خطاها را نبینیم، باور نمی کنیم که تولید رشد می کند. فشارهای کاری، عجله کارفرمای ایرانی، رقابت ناسالم، پیشنهادهای نسنجیده و خام با قیمت پایین و بسیاری دیگر، از آفت‌های کار می باشد.

 

11-2-2مراحل 10 گانه گارتنر جهت موفقیت در برون سپاری

 • جا انداختن تفکر برون‌سپاری به عنوان یک روش عملی
 • همراستا کردن تمام فعالیتهای مرتبط با برون‌سپاریبا راهبردهای کسب و کار
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • داشتن توقعات واقع بینانه از کسب سود قبل از اقدام به برون سپاری
 • بالا بردن ارزش خدمات منعطف پیش روی خدمات ثابت
 • انتخاب روشهای تحویل سازگار با اهداف تجاری و کسب وکار سازمان
 • تعریف محرکها و روش ارتباطی به جهت حصول سود دو جانبه
 • مذاکرات پی در پی جهت اتخاذ معامله برنده-برنده
 • ارائه راه حلهای تجاری بر مبنای شبکه تولیدکنندگان
 • توسعه و پیاده سازی روشهای مدیریت توزیع متمرکز
 • ایجاد تعادل میان نظارت و اعتماد در روابط برون سپاری

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1پرسش های پژوهش

پرسش اصلی : آیا بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها کمتر از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها می باشد .

پرسش های  فرعی :

 • آیا سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
 • آیا سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
 • آیا سهم هزینه خدمات قرارداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها کمتر از سهم هزینه خدمات قراردادی از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد؟

6-1اهداف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش مطالعه سهم اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه ها و تصمیم گیری مدیران برای اینکه برون سپاری انجام گردد یا خیر .

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری