تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2سرمایه­گذاری

سرمایه­گذاری فرآیند اتخاذ تصمیمی می باشد که مدیران از آن برای شناسایی طرح­هایی که به ارزش شرکت می­افزایند بهره گیری می­کنند. به بیانی دیگر تهیه بودجه سرمایه­ای مهم ترین وظیفه مدیران مالی و کارکنان شرکت می­باشد ریموند[1]( 2004). بودجه سرمایه­­ای عبارت از مجموعه طرح­های سرمایه­گذاری که یک وجه مشترک دارند یعنی بازده هر یک از اینها دردوره های بلند مدت (بیش از یک سال) به دست می­آید شایان توجه می باشد تصمیم­های بودجه­بندی سرمایه­ای یک شرکت نخست سیراستراتژیک آن را مشخص می­کند. زیرا پیش از اینکه شرکت اقدام به تولید محصولات جدید کند یا خدمات جدید ارائه نماید یا اینکه وارد بازارهای جدید گردد می­بایستی سرمایه­گذاری انجام دهد دوم نتایج تصمیم­های بودجه­بندی سرمایه­ می باشد برای چندین سال ادامه خواهد داشت و انعطاف پذیری شرکت را کاهش می­دهد سوم سرمایه­گذاری ضعیف و نا کارا می­تواند تبعات مالی جدی داشته باشد اگر شرکت مبلغ بسیار زیادی را به صورت ناکارا سرمایه­گذاری کند شرکت با هزینه­های استهلاک بالا و سایر هزینه­های غیرضروری مواجه خواهد گردید از سوی دیگر اگر به مقدار کافی سرمایه گذاری ننماید تجهیزات و نرم افزارهای کامپیوتر آن ممکن می باشد به حد کافی پیشرفته نباشد تا شرکت بتواند تولید رقابتی نماید همچنین، اگر شرکت ظرفیت کافی نداشته باشد ممکن می باشد سهم بازار را به شرکت­های رقیب واگذار نماید که در آن صورت بازیافتن مشتریان از دست رفته نیاز به هزینه­های فروش سنگین، کاهش قیمت­های فروش، یا بهبود محصولات دارد که هر یک از اینها بسیار پرهزینه می­باشند  بریگام[2] ( 2008) شایان ذکر می باشد تحقیقات زیادی در حسابداری براین نکته تأکید دارند که شرکتهای دارای کیفیت بالای حسابداری، دارای بازگشت سرمایه بهتر و همچنین بازدهی بالاتر در سرمایه­گذاریهای خود بوده و این امر کیفیت بالاتر (حسابداری) همچنین بهره­وری سرمایه­گذاری در دارایی­های سرمایه­ای را نیز به صورت میانگین افزایش می­دهد. وردی[3](2006) ، بتی و همکاران[4](2007) ، بیدل و همکاران[5] (2009)یافته­های آنها موید این مطلب بود که شرکتهای دارای کیفیت حسابداری بالاتر، امکان به هدر رفتن سرمایه­گذاریهای صورت گرفته در اقلام سرمایه­ای را برای خود کاهش داده و الگویی از سرمایه­گذاری در اقلام سرمایه را ارائه می­دهند که علی رغم پایداری بیشتر بسیار ناهمگون و متفاوت با سایر شرکتها می­باشد(بیدل و هیلاری 2007، 155)[6] .

 

1-2-2مراحل اجرای بودجه­بندی سرمایه­ای:

رشد یک شرکت و حتی توانایی آن در باقی ماندن در صحنه رقابت و ادامه حیات به یک جریان ثابتی از ایده­ها برای ساخت محصولات جدید و یا روش­های بهبود محصولات موجود با هزینه کمتر بستگی دارد، از این رو، یک شرکت با مدیریت عالی کوشش می کند به پیشنهادی مناسب در زمینه طرحهای بودجه­بندی سرمایه­ای توجه خاصی داشته باشد. اگر شرکتی دارای مدیران اجرایی و کارکنان توانا، مبتکر و خلاق باشد و اگر سیستم انگیزش شرکت نیز به نحو مناسب کار کند، ایده های زیادی برای سرمایه­­گذاری­های ارائه خواهد گردید بعضی از ایده­های خوب و بعضی دیگر خوب نخواهد بود پس، شرکتها بایستی طرح­ها را برای شناسایی آنهایی که برارزش شرکت می­افزایند، ازطریق اجرای مراحل ذیل مورد مطالعه قرار دهند

1- تشخیص و شناسایی طر­ح­های سرمایه­گذاری

2- ارزیابی و تعیین مطلوبیت هر یک از طرحها

3- گزینش یا انتخاب طرح مطلوب

4-طبقه­بندی طرحها و انتخاب بهترین آنها در صورتی که وجوه موجود برای تأمین مالی مجموعه ای از سرمایه­گذاریها کافی نباشد.

5- تجزیه و تحلیل نتایج تصمیمات گذشته که در مورد طرحهای سرمایه­گذاری گرفته شده می باشد (ریموند 1383) تحقیقات صورت گرفته نشان می­دهد شرکتهای دارای کیفیت گزارشگری مالی بالا انحراف کمتری از سرمایه­گذاریهای پیش­بینی شده و بودجه­بندی سرمایه­ای خود خواهند داشت و حساسیت کمتری پیش روی شرایط اقتصادی (در سطح شرکت و نه در سطح کلان اقتصادی) در این ارتباط از خود نشان می­دهند (بیدل و هیلاری،  2007، 157)[7] .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1].Reymond,2004

[2].Brigham,2008

[3].Verdi.2006

[4].Beatty et al,2007

[5].Biddle et al,2009

[6].Biddle &Hilary,2007,155

[7].Biddle &Hilary,2007,157

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1سؤالات پژوهش

شرکتها برای رشد و توسعه خود نیازمند یافتن فرصتهای سود آور هستند. بعضی از شرکتهای برای افزایش سود آوری خود اقدام به سرمایه گذاری می نمایند که اندازه سرمایه گذاری متناسب با شرایط مالی شرکت نیست و ممکن می باشد شرکتها را دچار کمبود نقدیگی و یا معضلات حاد تر نماید، بازار نیز در واکنش به این مشکل نقدینگی ممکن می باشد با ابهام به آینده شرکت بنگرد. از این رو تغییرات مثبت در شرکت را نیز به علت سابقه معضلات نقدینگی شرکت با تخفیف(کمتر از واقع) ارزش یابی می نماید. پس تغییرات وجوه نقد و افزایش آن کمتر از واقع اریابی می گردد. پس واکنش سرمایه گذاران با سطوح سرمایه گذاری می تواند ارتباط داشته باشد. از این رو سوالی که مبنای پژوهش حاضر می باشد به این شکل می باشد.

  • آیا ارزش وجه نقد برای سرمایه گذاران  در شرکتهایی که دارای سطوح مختلف سرمایه گذاری هستند یکسان می باشد ؟

6-1 فرضیه های پژوهش

1) ارزش وجه نقد در شرکتهای با بیش سرمایه گذاری کمتر از شرکتهای بدون بیش سرمایه گذاری می باشد.

2) ارزش نهایی وجه نقد با بیش سرمایه گذاری ارتباط معکوس دارد.

7-1اهداف پژوهش

شرکت‌ها استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین مى‌کنند:

1.تهیه و تأمین وجه نقد براى بجای آوردن پرداخت‌هاى شرکت؛

۲. به حداقل رساندن وجوهى که در شرکت به‌صورت راکد باقى مى‌ماند.

هدف دوم بازتاب این طرز تفکر می باشد که اگر اقلامى از دارائى به‌درستى مصرف نشود، هیچ نوع بازدهى براى شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن می باشد با یکدیگر در تناقض باشد. پائین آوردن سطح وجوه نقد و به‌کارگیرى کلیه وجوه نقد احیاناً باعث کمبود وجه نقد براى پرداخت‌هاى به موقع شرکت مى‌گردد؛ پس، استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد بایستی به‌گونه‌اى باشد که بین این دو هدف نوعى هماهنگى ایجاد گردد. بنابر این مدیریت صحیح نقدینگی می تواند بر عملکرد آتی و بازدهی سهام تاثیر مستقیم بگذارد و در عین حال اندازه مورد انتظار وجه نقد در شرکت می تواند مانع از بروز معضلات نقدینگی گردد. در این پژوهش اهداف زیر را می توان در نظر داشت.

1) مطالعه واکنش سهامداران نسبت به وجوه نقد نگهداری شده در شرکت با در نظر داشتن بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری شرکت ها .

2)مطالعه ارزش نهایی وجوه نقد نگهداری شده و ارتباط آن با افزایش و یا کاهش سطوح سرمایه گذاری.

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری