عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

1 تعریف مفاهیم  کلیدی و اصطلاحات

ارزش نهایی نگهداری وجه نقد: ارش نهایی وجه نقد اظهار می کند که به ازای یک ریال تغییر در وجه نقد چه مقدار تغییر در ارزش شرکت رخ می دهد.

بیش سرمایه گذاری: مقداری از سرمایه گذاری شرکت طی سال می باشد که به صورت غیر منتظره بوده و بیش از سالهای گدشته باشد. البته بیش سرمایه گذاری دارای روش های متفاوتی برای محاسبه می باشد.

مخارج سرمایه­ای: مخارج سرمایه­ای شرکت متشکل از مخارج تحصیل داراییهای ثابت، مبالغ پرداختی بابت تعمیرات اساسی داراییها و … می باشد.

سرمایه­گذاری بیش از حد: سرمایه­گذاری در پروژه­های دارای ارزش فعلی خالص منفی که برابر با پسماندهای مثبت مدل سرمایه­گذاری با بهره گیری از رشد فروش برای هر سال می­باشد.

سرمایه­گذاری کمتر از حد: عبور از فرصتهای سرمایه­گذاری در پروژه­های دارای ارزش فعلی خالص مثبت که برابر پسماندهای منفی مدل سرمایه­گذاری با بهره گیری از ارزش فروش برای هر سال می باشد.

هزینه پژوهش و توسعه:پژوهش پژوهشی نو وبرنامه ریزی شده می باشد که با هدف کسب دانش علمی یا فنی جدید انجام میشود و توسعه نیزبکارگیری دستاوردهای تحقیقاتی یا سایر دانشها در قالب یک برنامه یا طرح برای تولید مواد، تجهیزات ،محصولات،فرایندها،سیستمها یا خدمات جدید یا بهسازی اساسی مواردی که قبلا تولید یا ارایه گردیده ویا استقرار یافته می باشد یا بیش ازآغازتولید یا کاربرد تجاری.

سرمایه گذاری:برابراست بامخارج سرمایه ای شرکت به کسر عواید ناشی از فروش داییهای بلند مدت در تعریف دیگرطبق استاندارد حسابداری شماره15نوعی دارایی می باشد که واحدسرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع(به شکل سود سهام،سود تضمین شده واجاره) افزایش ارزش یا سایر مزایا(مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می کند.

جریان وجه نقد عملیاتی:شامل جریانهای ورودی و خروجی ناشی ازفعالیتهای عملیاتی و نیز آن دسته ازجریانهای نقدی می باشد که ماهیتا به گونه مستقیم با سایر طبقات جریانهای نقدی صورت جریان وجه نقد ارتباط نداشته باشدوعمدتا شامل اقلامی می باشد که در محاسبه سود عملیاتی مدنظرقرار می گیرد.

سرمایه درگردش:مبالغی می باشد که در داراییهای جاری سرمایه گذاری می شودخالص سرمایه درگردش برابر می باشد با دارایی جاری منهای بدهی جاری

دارایی‌ ها: عبارت‌ می باشد‌ از حقوق‌ نسبت‌ به‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ یا سایر راههای‌ دستیابی‌ مشروع‌ به‌آن‌ منافع‌  که‌ درنتیجه‌معاملات‌یا  سایر رویدادهای‌ گذشته‌ به‌ کنترل‌ واحدتجاری‌ درآمده‌ می باشد‌

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1سؤالات پژوهش

شرکتها برای رشد و توسعه خود نیازمند یافتن فرصتهای سود آور هستند. بعضی از شرکتهای برای افزایش سود آوری خود اقدام به سرمایه گذاری می نمایند که اندازه سرمایه گذاری متناسب با شرایط مالی شرکت نیست و ممکن می باشد شرکتها را دچار کمبود نقدیگی و یا معضلات حاد تر نماید، بازار نیز در واکنش به این مشکل نقدینگی ممکن می باشد با ابهام به آینده شرکت بنگرد. از این رو تغییرات مثبت در شرکت را نیز به علت سابقه معضلات نقدینگی شرکت با تخفیف(کمتر از واقع) ارزش یابی می نماید. پس تغییرات وجوه نقد و افزایش آن کمتر از واقع اریابی می گردد. پس واکنش سرمایه گذاران با سطوح سرمایه گذاری می تواند ارتباط داشته باشد. از این رو سوالی که مبنای پژوهش حاضر می باشد به این شکل می باشد.

  • آیا ارزش وجه نقد برای سرمایه گذاران  در شرکتهایی که دارای سطوح مختلف سرمایه گذاری هستند یکسان می باشد ؟

6-1 فرضیه های پژوهش

1) ارزش وجه نقد در شرکتهای با بیش سرمایه گذاری کمتر از شرکتهای بدون بیش سرمایه گذاری می باشد.

2) ارزش نهایی وجه نقد با بیش سرمایه گذاری ارتباط معکوس دارد.

7-1اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شرکت‌ها استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین مى‌کنند:

1.تهیه و تأمین وجه نقد براى بجای آوردن پرداخت‌هاى شرکت؛

۲. به حداقل رساندن وجوهى که در شرکت به‌صورت راکد باقى مى‌ماند.

هدف دوم بازتاب این طرز تفکر می باشد که اگر اقلامى از دارائى به‌درستى مصرف نشود، هیچ نوع بازدهى براى شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن می باشد با یکدیگر در تناقض باشد. پائین آوردن سطح وجوه نقد و به‌کارگیرى کلیه وجوه نقد احیاناً باعث کمبود وجه نقد براى پرداخت‌هاى به موقع شرکت مى‌گردد؛ پس، استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد بایستی به‌گونه‌اى باشد که بین این دو هدف نوعى هماهنگى ایجاد گردد. بنابر این مدیریت صحیح نقدینگی می تواند بر عملکرد آتی و بازدهی سهام تاثیر مستقیم بگذارد و در عین حال اندازه مورد انتظار وجه نقد در شرکت می تواند مانع از بروز معضلات نقدینگی گردد. در این پژوهش اهداف زیر را می توان در نظر داشت.

1) مطالعه واکنش سهامداران نسبت به وجوه نقد نگهداری شده در شرکت با در نظر داشتن بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری شرکت ها .

2)مطالعه ارزش نهایی وجوه نقد نگهداری شده و ارتباط آن با افزایش و یا کاهش سطوح سرمایه گذاری.

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری