پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این پایان نامه به صورت  روش کتابخانه ای می باشد.

 

6-3 روایی و پایایی

بهره گیری از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده از بانک‌های اطلاعاتی و نرم افزارهای اطلاعاتی.

 

7-3 ابزار گردآوری اطلاعات

بانک اطلاعات داده‌های مالی و نرم افزارای تدبیر پرداز و ره آورد جدید نرم افزار

 

8-3 ارزش افزوده اقتصادی یا EVA

برای محاسبه EVA از فرمول ذیر بهره گیری می گردد:

Capital× EVA= (r-c)

در محاسبه EVA در فرمول فوق از رویکرد مالی بهره گیری می گردد نوع رویکرد انتخابی در محاسبه r و تعدیلات لازم برای تبدیل سود حسابداری به NOPAT و حقوق صاحبان سهام یا داراییها به Capital تأثیر دارد. یک از ویژگی های محاسبه ارزش افزوده اقتصادی بعضی تعدیلات حسابداری می باشد که حذف می شوند که هدف از انجام تعدیلات :

1- سوگیریهای ناشی از اصل محافظه کاری در حسابداری را از بین می برد.

2- نرخ بازده‌ حسابداری به نرخ بازده اقتصادی و نرخ بازده داخلی نزدیکتر می گردد.

3- توانایی مدیریت در دستکاری سود از طریق بازی کردن با ذ.م.م و سایر ذخایر کاهش می یابد.

 

1-8-3 نرخ بازده کلی سرمایه

این نرخ با بهره گیری از فرمول ذیل و بر اساس رویکرد مالی محاسبه شده می باشد :

در اینجا NOPAT برابر می باشد با

سود حسابداری پس از کسر مالیات

+ هزینه بهره

– صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره

+ هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری

+ هرینه کاهش ارزش موجودی ها

+ هزینه های معوق

+ هزینه مطالبات مشکوک الوصول

+ هزینه مزایای پایان خدمت

نرخ موثر مالیاتی *هزینه بهره =صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره

 

2-8-3 سرمایه Capital

حقوق صاحبان سهام

+ بدهی بهره دار

+ هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری

+ هرینه کاهش ارزش موجودی ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

+ هزینه های معوق

+ هزینه مطالبات مشکوک الوصول

+ هزینه مزایای پایان خدمت

اوراق قرضه پرداختی +پیش دریافت فروش +تسهیلات دریافتی از بانک ها = بدهیهای بهره دار

پیش  دریافت فروش محصولات در فرمول فوق برای شرکتهایی به عنوان بدهی بهره دار محسوب شده که محصولات خود را با سود مشارکت سالانه به فروش می رسانند.

هزینه ها و ذخیره های شده در فرمول NOPATو CAPITAL همان معادله های سرمایه هستند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوالات پژوهش

  1. آیا شبکه های عصبی توانایی پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای مورد مطالعه را دارد؟
  2. آیا می توان با بهره گیری از شبکه عصبی و نسبتهای مالی به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی و دارایی های مالی در آینده بپردازیم؟
  3. ایا پیش­بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتها از طریق شبکه عصبی نسبت به رگرسیون خطی برتری دارد؟

6-1 اهداف پژوهش

هدف ابتدایی این پژوهش پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی اوراق بهادار می باشد که می توان از آن برای سرمایه گذاری بهره گیری نمود.

پیش بینی بازده دارایی های در طول زمان برای کسب منفعت و سود بیشتر همیشه مورد توجه بوده می باشد اما در این پژوهش ارزش افزوده اقتصادی به عنوان گامی بلند تر برای رسیدن به سرمایه گذاری بهتر دست یابیم و در حسابداری مالی این امر برای سهام داران را می توان ارائه نمود . در پزوهش هایی که تا به حال انجام شده می باشد روش های بسیاری برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی ارائه شده می باشد اما تا کنون به یک روش یگانه که بهترین روش برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پیدا نمود نشده می باشد به همین دلیل در این پژوهش به دنبال پیدا نمود روشی برای پیش بینی بهتر ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها ها هستیم.

از اهداف دیگر این پژوهش می توان به بهبود پیش بینی های ارزش افزوده اقتصادی و جستجو برای یافتن روش های بهتر با کارایی بیشتر و سرعت اقدام بیشتر تصریح نمود.

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری