عنوان کامل پایان نامه :

 پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2 تعاریف عملیاتی ارزش افزوده اقتصادی

دو راه عمومی ، و یا عملیاتی برای تعریف ارزش افزوده اقتصادی ، هست ، راه “حسابداری” و راه “مالی”از دیدگاه حسابداری ، ارزش افزوده اقتصادی به عنوان تفاوت خالص سود عملیاتی یک شرکت پس از کسر مالیات (NOPAT[1]) تعریف شده و هزینه موزون سرمایه خود را از  آن کسر می کنند. در نتیجه ، ارزش افزوده اقتصادی متفاوت از اقدامات حسابداری سنتی برای محاسبه سود شرکت ها می باشد. سود های متفاوتی در حسابداری محاسبه می گردد از این جمله می توان به ، [2]EBIT (درآمد قبل از کسر بهره و مالیات) ، EBITDA[3] (درآمد قبل از کسر بهره و مالیات به علاوه استهلاک) ، سود خالص ، و حتی NOPAT تصریح نمود. در سود اقتصادی برای سرمایه کلی شرکت  هزینه حساب خواهد گردید. این تفاوت در سود در نگاه تحلیلی برای صاحبان یک شرکت مهم می باشد زیرا که معیار ارزش افزوده اقتصادی، از هر دو هزینه مستقیم بدهی و هزینه های غیر مستقیم سرمایه حقوق صاحبان سهام خالص شده می باشد و منعکس کننده بازده لازم برای سهامداران عادی می باشد. در این زمینه ، می توان ارزش افزوده اقتصادی را در شرایط عمومی تر به شکل زیر بیان نمود :

EVA = NOPAT – $ Cost of Capital

در این اظهار از ارزش افزوده اقتصادی ، هزینه های دلاری سرمایه این شرکت از ضرب هزینه های سرمایه در اندازه درصد سرمایه سرمایه گذاری محاسبه:

$ Cost of capital = [% Cost of capital/100] Capital

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پیش روی ، درصدی از هزینه های سرمایه ای که با در نظر گرفتن وزن سرمایه ها “میانگین  ” که پس از کسر مالیات از بدهی و  هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام را می توان به صورت زیر نمایش داد :

در مورد این فرمول بایستی گفت که تبیین آن در بالا آمده می باشد و اظهار ریاضی آن به این شکل می باشد.

در اینجا :

هزینه سرمایه CC=

وزن تامین مالی از طریق بدهی WD =

هزینه بهره D=

نرخ مالیات = t

وزن تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام = WE

هزینه تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام = E

 

8-2ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه مدیریت مالی

از نقطه نظر مدیریت مالی ، ارزش افزوده اقتصادی را با بهره گیری از تعریف ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی بنگاه و ارزش افزوده بازار تعریف می کنند. در این زمینه ، ارزش افزوده بازار[4] (ارزش فعلی خالص)، برابر می باشد با ارزش کنونی این ارزش افزوده اقتصادی انتظاری شرکت در آینده. به علاوه ، ارزش افزوده بازار برابر می باشد با ارزش بازار شرکت منهای ارزش دفتری سرمایه به کار رفته در کسب و کار ، به راحتی می­توان این را نشان داده که ارزش افزوده اقتصادی با ارزش ذاتی شرکت و بدهی شرکت و سهام عادی شرکت ارتباط دارد.

در اوایل دهه 1980ناتاراجان[5] ، جانسون[6] ،و  راپاپورت[7] ازمعیارهای سنتی حسابداری به عنوان محرکه ها یا شاخص های ارزش انتقاد نمودند . به اعتقاد آنها، قضاوت درمورد عملکرد یک شرکت ، تنها برمبنای شاخصهای حسابداری، گمرا ه کننده می باشد ؛ زیرا این معیارها، اغلب شاخصهای ضعیفی از عملکرد اقتصادی به شمار می طریقه (گرنت ، 2003، 143)[8].

راپاپورت نقاط ضعف معیارهای حسابداری مخصوصاً  EPS[9] و ROE[10] ، رشد EPS و  نیز ROI[11]  تمرکز بیش از حد بر سود را تبیین داده می باشد . وی اظهارمی دارد : ممکن می باشد این نگاه منجر به پذیرش استراتژی هایی گردد که از ارزش می کاهند و یا به عدم پذیرش استراتژی هایی بیانجامد که خلق ارزش می­کنند  (همان منبع، 144)6.

پژوهش استوارت نیز نشان داده می باشد که معیارهای حسابداری معمول ؛ نظیر سود، رشد سود، رشد سود نقدی و حتی جریان نقد را نمی توان به عنوان معیارهای مناسبی از عملکرد تلقی نمود ؛ زیرا هیچکدام با تغییرات ارزش بازار شرکتهای انتخابی همبستگی خوبی ندارند (استوارت ، 1991، 75)[12].

پیش روی مدل حسابداری ارزشیابی مبتنی بر سود، تعدادی مدل اقتصادی هست که جهت برآورد ارزش به جای سود بر جریانات نقد تأکید دارند .این مدل ها دارای کاربرد گسترده ای در سطوح مختلف هستند . مدل های اقتصادی مورد نظر عبارتند از :

[1].Net operating profit after tax

[2].Earning before interest and tax

[3].Earning before interest , tax , depreciation and amortization

[4].Market value added

[5].Natarajan

[6].Johnson

[7].Rapaport

[8].Gerent,2003,143

[9].Earning per share

[10].Return on equity

[11].Return on investment

[12]. Stewart,1991,75

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوالات پژوهش

  1. آیا شبکه های عصبی توانایی پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای مورد مطالعه را دارد؟
  2. آیا می توان با بهره گیری از شبکه عصبی و نسبتهای مالی به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی و دارایی های مالی در آینده بپردازیم؟
  3. ایا پیش­بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتها از طریق شبکه عصبی نسبت به رگرسیون خطی برتری دارد؟

6-1 اهداف پژوهش

هدف ابتدایی این پژوهش پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی اوراق بهادار می باشد که می توان از آن برای سرمایه گذاری بهره گیری نمود.

پیش بینی بازده دارایی های در طول زمان برای کسب منفعت و سود بیشتر همیشه مورد توجه بوده می باشد اما در این پژوهش ارزش افزوده اقتصادی به عنوان گامی بلند تر برای رسیدن به سرمایه گذاری بهتر دست یابیم و در حسابداری مالی این امر برای سهام داران را می توان ارائه نمود . در پزوهش هایی که تا به حال انجام شده می باشد روش های بسیاری برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی ارائه شده می باشد اما تا کنون به یک روش یگانه که بهترین روش برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پیدا نمود نشده می باشد به همین دلیل در این پژوهش به دنبال پیدا نمود روشی برای پیش بینی بهتر ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها ها هستیم.

از اهداف دیگر این پژوهش می توان به بهبود پیش بینی های ارزش افزوده اقتصادی و جستجو برای یافتن روش های بهتر با کارایی بیشتر و سرعت اقدام بیشتر تصریح نمود.

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری