عنوان کامل پایان نامه :

 پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده

این ساخص ها همان اجزای سود هستند که هزینه سرمایه در آنها لحاظ نشده می باشد از این میان می توان به سود قبل از بهره و مالیات[1]  سود قبل از بهره مالیات و استهلاک[2] سود قبل از اقلام غیر مترقبه[3] ، سود عملیاتی پس از مالیات[4]  و بازده خالص دارایی ها[5]  تصریح نمود (نوروش و همکاران ، 1383، 38)[6].

شاخص های مبتنی بر بازار

شاخص هایی هستند که بازار سرمایه به دست می آیند و از میان این شاخص ها می توان به بازده کل سهام داران و ارزش افزوده بازار[7]  ، بازده مازاد [8]  و شاخص ارزش [9]تصریح نمود (نوروش و همکاران ، 1383،69)9.

شاخص های مبتنی بر نقد

این شاخص ها مبتنی بر مبنای نقدی هستند. مانند این شاخص ها، می توان به جریان های نقد عملیاتی و بازده نقدی سرمایه گذاری ها تصریح نمود (همان منبع،70)10.

شاخص های سنتی

طرفداران نظریه های تاریخی (سنتی ) در حسابداری اعتقاد به مطلوبیت اطلاعات بهتر می تواند گویای بستر تاریخی واحد تجاری باشد. مانند این شاخص ها می توان به سود خالص ، سود عملیاتی، سود هر سهم و … تصریح نمود (همان منبع،70)11.

 

6-2ارزش افزوده اقتصادی

در محاسبه سود حسابداری ، تنها هزینه تامین مالی از طریق بدهی مقصود می گردد و مدیران وجوه فراهم شده توسط سهامداران را بدون هزینه فرض می کنند. اما مفهوم ارزش افزوده اقتصاده ، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز مقصود می گردد زیرا پول به خودی  خود وارد شرکت نمی گردد و هر وجهی هزینه ای دارد.

به بیانی دیگر ارزش افزوده اقتصادی برآوردی از سود اقتصادی شرکت می باشد و با سود حسابداری تفاوت دارد ( کالابرس ، 1999، 102)[10].

ارزش افزوده اقتصادی سبب می گردد سود حسابداری به سود اقتصادی نزدیک تر گردد و اندازه گیری ارزش ایجاد شده توسط شرکت برای سهام داران راحت گردد. به نظر ویور (2001) ارزش افزوده اقتصادی حلقه مفقوده بازده سهامداران ، بازده اقتصادی و بازده حسابداری می باشد که در نموداز زیر آمده می باشد.

[1].EBIT

[2].EBITDA

[3].EBEI

[4].NOPAT

[5].RONA

[7].CVA

[8].ER

[9].WI

[10].Kalabras,1999,102

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوالات پژوهش

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آیا شبکه های عصبی توانایی پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای مورد مطالعه را دارد؟
  2. آیا می توان با بهره گیری از شبکه عصبی و نسبتهای مالی به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی و دارایی های مالی در آینده بپردازیم؟
  3. ایا پیش­بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتها از طریق شبکه عصبی نسبت به رگرسیون خطی برتری دارد؟

6-1 اهداف پژوهش

هدف ابتدایی این پژوهش پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی اوراق بهادار می باشد که می توان از آن برای سرمایه گذاری بهره گیری نمود.

پیش بینی بازده دارایی های در طول زمان برای کسب منفعت و سود بیشتر همیشه مورد توجه بوده می باشد اما در این پژوهش ارزش افزوده اقتصادی به عنوان گامی بلند تر برای رسیدن به سرمایه گذاری بهتر دست یابیم و در حسابداری مالی این امر برای سهام داران را می توان ارائه نمود . در پزوهش هایی که تا به حال انجام شده می باشد روش های بسیاری برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی ارائه شده می باشد اما تا کنون به یک روش یگانه که بهترین روش برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پیدا نمود نشده می باشد به همین دلیل در این پژوهش به دنبال پیدا نمود روشی برای پیش بینی بهتر ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها ها هستیم.

از اهداف دیگر این پژوهش می توان به بهبود پیش بینی های ارزش افزوده اقتصادی و جستجو برای یافتن روش های بهتر با کارایی بیشتر و سرعت اقدام بیشتر تصریح نمود.

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری