عنوان کامل پایان نامه :

 پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

3-5 نتیجه گیری کلی

1- ترکیب نسبتهای مالی و شبکه عصبی قابلیت پیش بینی EVA را داشتند و شبکه عصبی را طی 6 مرحله آموزش توانسته می باشد وزنهایی را تعریف کند که وقتی این وزنها را تست می‌کنیم مقدار پیش بینی شده کمترین اختلاف را با واقعیت دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- برای شرکتهای خودروسازی و فلزی (کانی) پیش بینی EVA با مدل غیر خطی عملکرد بهتری نسبت به پیش بینی EVA با بهره گیری از مدل خطی داشته می باشد.

به گونه کلی می توان نتیجه گرفت که از نتایج این پژوهش می‌توان در سرمایه گذاری و ارزیابی و ارزش گذاری شرکتها بهره گیری نمود. حال اینکه توان شبکه عصبی خود را می توان در این بخش نیز به کار گرفت و با بهره گیری از آن ارزش افزوده و سایر بهره گیری های ضمنی را از آن داشت .

 

4-5 محدودیت های پژوهش

  • برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی از صورت های مالی بهره گیری شده می باشد این صورت های مالی گاها در سال های متفاوت به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده اند که این امر باعث گردید گاها نتوانیم از یک طریقه خاص به ادامه کار بپردازیم.
  • صورت های مالی گرچه صورت های مالی حسابرسی شده بوده اند اما همانگونه که می دانیم در می توان از ارقام بی اهمیت صرف نظر نمود و این امر صورت پذیرفته می باشد.
  • در صورت های مالی هزینه هایی همچون هزینه های معوق و هزینه کاهش ارزش دارایی یا هزینه مطالبات مشکوک الوصول گاها در سایر هزینه ها آمده می باشد که قابل تفکیک نیستند.
  • نحو محاسبات مربوط به نرخ رشد با دشواری ها و محدودیت های متعددی برخوردار بوده می باشد.

5- تاریخی بودن ارقام مندرج در صورتهای مالی و عدم تعدیل آثار تورم بر متغیرهای حسابداری می باشد پس تأثیر تورم بر نتایج محدود ذاتی پژوهش می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوالات پژوهش

  1. آیا شبکه های عصبی توانایی پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای مورد مطالعه را دارد؟
  2. آیا می توان با بهره گیری از شبکه عصبی و نسبتهای مالی به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی و دارایی های مالی در آینده بپردازیم؟
  3. ایا پیش­بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتها از طریق شبکه عصبی نسبت به رگرسیون خطی برتری دارد؟

6-1 اهداف پژوهش

هدف ابتدایی این پژوهش پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی اوراق بهادار می باشد که می توان از آن برای سرمایه گذاری بهره گیری نمود.

پیش بینی بازده دارایی های در طول زمان برای کسب منفعت و سود بیشتر همیشه مورد توجه بوده می باشد اما در این پژوهش ارزش افزوده اقتصادی به عنوان گامی بلند تر برای رسیدن به سرمایه گذاری بهتر دست یابیم و در حسابداری مالی این امر برای سهام داران را می توان ارائه نمود . در پزوهش هایی که تا به حال انجام شده می باشد روش های بسیاری برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی ارائه شده می باشد اما تا کنون به یک روش یگانه که بهترین روش برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پیدا نمود نشده می باشد به همین دلیل در این پژوهش به دنبال پیدا نمود روشی برای پیش بینی بهتر ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها ها هستیم.

از اهداف دیگر این پژوهش می توان به بهبود پیش بینی های ارزش افزوده اقتصادی و جستجو برای یافتن روش های بهتر با کارایی بیشتر و سرعت اقدام بیشتر تصریح نمود.

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری