عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

پژوهش فرآیندی می باشد برنامه ریزی شده، هوشیارانه، نظام مند[1] و قابل اعتماد برای یافتن حقایق یا فهم عمیق مسایل. انتخاب روش، یک کار کلیدی در فرآیند پژوهش به حساب می آید به طوری که می توان گفت  یکی از مهمترین مراحل هر پژوهش علمی انتخاب روش پژوهش مناسب برای انجام پژوهش می باشد.

روش پژوهش را می توان مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای مطالعه واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات دانست. در علوم انسانی تقسیم بندی های مختلفی از روش پژوهش صورت گرفته می باشد. بر اساس هدف، روش پژوهش می تواند بنیادی،کاربردی یا علمی باشد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص و کاربرد عملی آن  می باشد (خاکی، ۱۳۸۲، 88)2.

در فصل سوم پس ازطرح مساله پژوهش،فرضیه های پژوهش اظهار می گردد همچنین روش اجرای پژوهش وجامعه آماری را اظهار می کنیم و سپس به قلمروتحقیق و مدل تحلیلی پژوهش تصریح می کنیم در ادامه به نحوه جمع آوری اطلاعاتوروش تجزیه و تحلیل آزمون فرضیات می  پردازیم .

 

2-3طرح مسئله پژوهش

سرمایه گذاران اغلب با در نظر داشتن اطلاعات صورتهای مالی اقدام به سرمایه گذاری می کنند. وجوه نقد شرکت نیز یکی از این اطلاعات می باشد که در ارزیابی توانایی پرداخت شرکت مانند سود تقسیمی و بهره می تواند مفید باشد.

از طرفی مدیران با سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های مختلف کوشش دارند تا سودآوری و جریان وجه نقد آتی شرکت را نیز تامین نمایند. لذا گاهی مدیران اقدام به سرمایه گذاری های بیش از اندازه در شرکت می نمایند که باعث بروز مسائلی مانند کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت می گردد و می تواند منجر به بروز مسئله نمایندگی نیز بشود. سرمایه گذارانی که با در نظر داشتن این اطلاعات اقدام به سرمایه گذاری در شرکت می نمایند و وجه نقد شرکت را کمتر از حد تصور کنند واکنش صحیحی نشان نخواهند داد زیرا که سرمایه گذاری های شرکت می تواند درآینده وجه نقد بیشتری ایجاد نماید. بنابر این انتظار بر این می باشد که شرکتهایی که دارای سرمایه گذاری بیش از اندازه هستند، سرمایه گذاران نسبت به یک ریال اضافی وجه نقد واکنش کمتری نشان دهند تا شرکتی که دارای سرمایه گذاری بیش از اندازه نیست و یک ریال اضافی می تواند واکنش بیشتری در پی داشته باشد.

[1].systematic

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1سؤالات پژوهش

شرکتها برای رشد و توسعه خود نیازمند یافتن فرصتهای سود آور هستند. بعضی از شرکتهای برای افزایش سود آوری خود اقدام به سرمایه گذاری می نمایند که اندازه سرمایه گذاری متناسب با شرایط مالی شرکت نیست و ممکن می باشد شرکتها را دچار کمبود نقدیگی و یا معضلات حاد تر نماید، بازار نیز در واکنش به این مشکل نقدینگی ممکن می باشد با ابهام به آینده شرکت بنگرد. از این رو تغییرات مثبت در شرکت را نیز به علت سابقه معضلات نقدینگی شرکت با تخفیف(کمتر از واقع) ارزش یابی می نماید. پس تغییرات وجوه نقد و افزایش آن کمتر از واقع اریابی می گردد. پس واکنش سرمایه گذاران با سطوح سرمایه گذاری می تواند ارتباط داشته باشد. از این رو سوالی که مبنای پژوهش حاضر می باشد به این شکل می باشد.

  • آیا ارزش وجه نقد برای سرمایه گذاران  در شرکتهایی که دارای سطوح مختلف سرمایه گذاری هستند یکسان می باشد ؟

6-1 فرضیه های پژوهش

1) ارزش وجه نقد در شرکتهای با بیش سرمایه گذاری کمتر از شرکتهای بدون بیش سرمایه گذاری می باشد.

2) ارزش نهایی وجه نقد با بیش سرمایه گذاری ارتباط معکوس دارد.

7-1اهداف پژوهش

شرکت‌ها استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین مى‌کنند:

1.تهیه و تأمین وجه نقد براى بجای آوردن پرداخت‌هاى شرکت؛

۲. به حداقل رساندن وجوهى که در شرکت به‌صورت راکد باقى مى‌ماند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف دوم بازتاب این طرز تفکر می باشد که اگر اقلامى از دارائى به‌درستى مصرف نشود، هیچ نوع بازدهى براى شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن می باشد با یکدیگر در تناقض باشد. پائین آوردن سطح وجوه نقد و به‌کارگیرى کلیه وجوه نقد احیاناً باعث کمبود وجه نقد براى پرداخت‌هاى به موقع شرکت مى‌گردد؛ پس، استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد بایستی به‌گونه‌اى باشد که بین این دو هدف نوعى هماهنگى ایجاد گردد. بنابر این مدیریت صحیح نقدینگی می تواند بر عملکرد آتی و بازدهی سهام تاثیر مستقیم بگذارد و در عین حال اندازه مورد انتظار وجه نقد در شرکت می تواند مانع از بروز معضلات نقدینگی گردد. در این پژوهش اهداف زیر را می توان در نظر داشت.

1) مطالعه واکنش سهامداران نسبت به وجوه نقد نگهداری شده در شرکت با در نظر داشتن بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری شرکت ها .

2)مطالعه ارزش نهایی وجوه نقد نگهداری شده و ارتباط آن با افزایش و یا کاهش سطوح سرمایه گذاری.

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری