مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2 هدف و کاربرد بهای تمام شده

اهداف اصلی و کلانی که موجب بهره گیری شرکتها تولیدی ، خدماتی و دولتها از استقرار سیستم های بهای تمام شده ، اعم از مالی و بودجه ای به تبیین زیر می باشد:

 • مدیریت هزینه ، یعنی شناخت واقعیت و ماهیت هزینه ها و مکانیزم هزینه یابی و تجزیه و تحلیل هزینه ها از طریق :
  • شناسیایی عوامل هزینه (عوامل بهای تمام شده )و روش های هزینه یابی.
  • شناسایی روش تجزیه وطبقه بندی صحیح اجزای بهای تمام شده .
  • شناسایی نظام تجزیه و تجلیل اجزایی بهای تمام شده .
  • شناسایی شیوه های مخصوص هزینه یابی متناسب با خصوصیات و عملیات صنعت .

2)  افزایش ارزش افزوده از طریق اعمال مدیریت بهای تمام شده و کنترل هزینه های عملیاتی.

3)  دستیابی مدیریت به اهداف استراتژیک و کلان .

4)  تعیین و پیش بینی قیمت فروش محصولات بر مبنای بهای تمام شده

5) نشان دادن و مشخص کردن هر نوع عدم کفایت و ضایعات انجام اقدامات اصلاحی جهت رفع آنها.

6) تصمیم گیری مدیریت در مورد ساخت یا خرید مواد و قطعات اولیه محصولات تولیدی از طریق محاسبه و مدل نقطه بی تفاوت بهای تمام شده (بازرجانی ، 1382، 15)1.

6-4-2بهای تمام شده خدمات در صنعت آب و فاضلاب

در صنعت آب و فاضلاب از آنجائیکه رقیبی برای عرضه محصول آن وجود ندارد و تعرفه ها و قیمت گذاری فروش محصولات توسط دولت انجام می گردد و در نهایت معضلات و عقب ماندگیهایی که از دستگاههای متصدی قبلی به این شرکتها پیش روی دستگاههای ذیر بط ( ازجمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان طرفداری از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ، شورای اقتصاد و . . .) این شرکتها را نهایتا در دستیابی به قیمت فروش نهایی طبق بهای تمام شده و با در نظر داشتن راهکارهای پیش بینی شده دولت در قانون برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی یاری رساند.

موضوع اصلی فعالیت شرکت آب و فاضلاب تامین آب شرب در زمان و مکان مورد نظر مشتری در کیفت توافق شده و جمع آوری ، انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب ، تصفیه و بازیافت پس آب حاصل از فاضلاب در حد استاندارد قابل قبول برای کشاورزی و تولید محصول فرعی از لجن باقیمانده از فاضلاب یا حذف پاکیزه ضایعات حاصل از مصرف می باشد . فروش محصولات این شرکتها در محدوده جغرافیایی واحد های تابعه و در یک شبکه بسته بصورت یکپارچه و مستمر عرضه می گردد .

قیمت گذاری محصولات تحت یک نظارت اجتماعی توسط دولت از طریق هزینه های کل به ترتیبی تعیین می گردد که حداقل آب برای کلیه فعالیتهای زیستی جامعه با قیمت نازل توزیع شده و هزینه این سیاست از گروه های پر مصرف دریافت گردد و حاشیه ای از فروش بماند تا هزینه ای توسعه سیستم را فراهم نماید و در میان ضعف تشکیل سرمایه با ارائه کمکهای دولت در قالب طرحهای عمرانی جبران می گردد.

وجوهی که مشترکین برای برخورداری از خدمات آب و دفع فاضلاب پرداخت می نمایند پس از برقراری امکان خدمات از سوی شرکت به عنوان منبع مالی سرمایه ای شناسایی و صد در صد آن جزء حقوق عمومی (حق انشعاب) ثبت می گردد. این وجوه قابل تقسیم یا تبدیل به سهام یا قابل صرف برای جبران زیان عملیاتی نبوده و به عنوان حقوق عمومی تلقی می گردد (خشایی ، 1387، 32)1.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-6-4-2 تعریف بهای تمام شده آب شرب

عبارت می باشد مجموع هزینه های صرف شده برای یک مترمکعب آب ، اعم از هزینه های فرایندی نظیر تامین ، پمپاژ ، ذخیره سازی ، تصفیه ، گندزدایی ، توزیع و راهبری (تعمیر، نگهداری )و هزینه های غیر فرایندی نظیر مواد مصرفی ، انرژی ، خدمات مشترکین ، حقوق و دستمزد ، بیمه و هزینه های سرمایه ای و مالی ( حقوق صاحبان سهام ، بهره وام ها واعتبارات دریافتی ). در صنعت آب و فاضلاب بهای تمام شده آب مجموع هزینه ها از نقطه استحصال تا مبادی حق بهره گیری مشترک (کمربندی اشتراک )می باشد(خشایی ، 1387، 38)1.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1پرسش های پژوهش

پرسش اصلی : آیا بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها کمتر از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها می باشد .

پرسش های  فرعی :

 • آیا سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
 • آیا سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
 • آیا سهم هزینه خدمات قرارداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها کمتر از سهم هزینه خدمات قراردادی از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد؟

6-1اهداف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش مطالعه سهم اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه ها و تصمیم گیری مدیران برای اینکه برون سپاری انجام گردد یا خیر .

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری