مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

بخش سوم: مطالعه بهای تمام شده خدمات شرکت آب و فاضلاب و اجزای آن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2 حسابداری بهای تمام شده:

بدون شک حسابداری قیمت تمام شده ، وظیفه ارائه اطلاعات به موقع ، دقیق ومناسب فعالیتهای تولیدی و خدماتی بنگاه های اقتصادی را برعهده دارد. حسابداری قیمت تمام شده امکان کنترل فعالیتها وهزینه ها را  دراختیار مدیران وبرنامه ریزان قرار می دهد وبستر مناسبی را برای پیاده سازی حسابداری سنجش مسئولیت فراهم می آورد. ستاده ها واطلاعات این حسابداری می تواند مدیریت را دراستفاده بهینه از امکانات بالقوه ، کسب فرصت های جدید، بهبود وضعیت موجود ، برقراری کنترل های عملیاتی وپیش بینی دقیقتر آینده فعالیت ها یاری کند وفرایند مدیریت را از طریق ارزیابی عینی اطلاعات به دست آمده بهینه سازد.

معمولا وظایف حسابداری صنعتی را می توان بشرح ذیل اظهار نمود:

  1. مشارکت ، همکاری ویاری دراجرای برنامه ها وبودجه ها .
  2. ایجاد وفراهم کردن زمینه اطلاعات به مقصود تصمیم گیری مدیریت جهت انتخاب یک راه حل از بین چندین راه حل موجود.
  3. برقراری شیوه ها وروشهایی که اعمال کنترل را میسر سازد.
  4. محاسبه وتعیین ارزش موجودیها به مقصود هزینه یابی وکنترل مقادیر عینی موجودیها.
  5. تعیین هزینه ها وسود برای یک دوره (ابراهیم آبادی ، 1378، 25)1.

 

2-4-2  کاربرد حسابداری بهای تمام شده :

اولین کاربرد اطلاعات جمع آوری شده درخصوص بهای تمام شده درتصمیم گیری و ارزیابی عملکرد واحد توسط مدیران می باشد که در واقع این وظیفه گاهی با عنوان برنامه ریزی وکنترل نیز خوانده می گردد.علاوه بر آن حسابداری قیمت تمام شده برای تعیین بهای تمام شده پیمانهای در دست اقدام یا برای مقاصد مالیاتی ودولتی مختلف بکار گرفته می گردد. بهای تمام اطلاعات ارزشمندی را بری بهره گیری های گوناگون مانند قیمت گذاری محصولات فراهم می آورد.

 

3-4-2تعریف بهای تمام شده کالاو خدمات

بهای تمام شده کالا و خدمات ، شامل کلیه هزینه های تخصیص یافته به ساخت محصولات و ارائه خدمات می باشد. هزینه های ساخت محصولات و خدمات ، منابعی هستند که در جهت ساخت محصولات و خدمات مصرف می گردد( مواد مستقیم ، دستمزد مستقیم و سربار مستقیم )و سیستم بهای تمام شده به فنونی اطلاق می گردد که با کمک آنها می توان بهای تمام گردید ه هر واحد محصول یا خدمات را تعیین نمود. امروزه تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات فراتر از مفهوم سنتی و اولیه آن یعنی تشخیص و محاسبه عوامل هزینه های تولیدی ، به عنوان یکی از ابزارهای مدیریتی برای مدیران کارآمد در عرصه صنعت و تجارت تبدیل شده می باشد .سیستم بهای تمام شده نقطه آغازین برای شناسایی مراکزواقعی هزینه ها ، پتانسیل بهبود مدیریت مالی و اقتصادی فعالیتها می باشد . حفظ تراز مالی مثبت ، قدرت نقدینگی پرداخت بدهیها ، نیل به اهداف و برنامه ها تا حدی مربوط به ثبات قیمت فروش محصولات و ارائه خدمات و یکنواخت نگاهداشتن سطح هزینه ها و تعیین نرخ قیمت فروش به همراه سود قابل قبول را در اختیار مدیریت قرار می دهد (خشایی ، 1387، 10)2.

تعیین بهای تمام شده محصولات و خدمات در هر بنگاه اقتصادی یکی از ضروریات انکار ناپذیر می باشد و با تعیین دقیق قیمت تمام شده می توان ضمن حضور در صحنه رقابت با سایر تولید کنندگان آن محصول با واکاوی سفارشات مشتریان و یا تقاضای بازار حجم تولید سالانه را تعیین نمود. از سوی با در نظر داشتن تأثیر اطلاعات به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی مدون ، وجود یک سیستم اطلاع رسانی جامع در خصوص نوع و ترکیب هزینه ها الزامی می باشد و استقرار سیستم بهای تمام شده جامع و یکپارچه قادر به پاسخ گویی به این نیاز می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1پرسش های پژوهش

پرسش اصلی : آیا بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها کمتر از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها می باشد .

پرسش های  فرعی :

  • آیا سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
  • آیا سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
  • آیا سهم هزینه خدمات قرارداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها کمتر از سهم هزینه خدمات قراردادی از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد؟

6-1اهداف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش مطالعه سهم اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه ها و تصمیم گیری مدیران برای اینکه برون سپاری انجام گردد یا خیر .

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری