عنوان کامل پایان نامه :

 پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

22-2 الگوریتم پس‌انتشارخطا

الگوریتم پس‌انتشارخطا[1] پراستفاده‌ترین روش برای آموزش شبکه‌های پیشخور چندلایه می باشد به ویژه اگر شرایط زیر وجود داشته باشد:

 • یافتن فرمول مربوط به پدیده‌ها و متغیرهایی که علت اصلی آنها هستند، ممکن نباشد؛
 • دسترسی به داده‌های زیاد برای یافتن روابط بین پدیده‌ها و متغیرهای اصلی، وجود داشته باشد؛
 • کاربر نیاز داشته باشد نتایج را به مواردی فراتر از داده‌های آموزش عمومیت دهد (وانگ،2004، 123)[2].

چهار دلیل برای توجیه بهره گیری از الگوریتم پس‌انتشارخطا به مقصود پیش‌بینی قیمت‌گذاری اشتباه عرضه‌های عمومی اولیه می‌توان ذکر نمود:

 • الگوریتم پس‌انتشار‌خطا تقریباً توانایی تقریب هر تابعی را دارد.
 • بازار سهام یک سری قوانین و ویژگی‌های تکرارشونده دارد که در پس داده‌ها پنهان هستند و روابط ریاضی آنها را به بازار منعکس می‌کنند.
 • توان تحمل خطای الگوریتم پس‌انتشارخطا بالا می باشد.
 • اجرا و بکارگیری الگوریتم پس‌انتشارخطا آسان می باشد(وانگ،2004، 123)[3].
 • فرایند آموزش پس‌انتشارخطا با مجموعه وزن‌های تصادفی آغاز می گردد که به ارتباطات بردار ورودی و لایه‌ای که مستقیماً ورودی‌ها را دریافت می‌دارد، اختصاص می‌یابند. بردار ورودی از طریق شبکه پس‌انتشارخطا به سمت جلو هدایت می گردد. در پایان هر چرخه[4]، بردار خروجی با بهره گیری از وزن‌ها، محاسبه شده و با بردار خروجی مطلوب مقایسه می گردد. خطای شبکه پس‌انتشارخطا با مجموع یا میانگین مربعات خطا (تفاوت بین بردارهای خروجی مطلوب و خروجی واقعی) اظهار می گردد. هدف شبکه پس‌انتشارخطا حداقل کردن این خطا از طریق تعدیل مجموعه وزن‌ها در هر چرخه می باشد. زمانیکه خطای شبکه در محدوده از پیش تعیین‌شده‌ای قرار گیرد، فرایند آموزش پس‌انتشارخطا متوقف می گردد(همان منبع، 124)[5].

به عقیده هچ- نیلسن[6] شبکه عصبی پرسپترون سه لایه قادر به نگاشت تقریباً هر تابعی می باشد (اوزون و سیفتر،2007، 210)[7] .

 

 

23-2 بخش دوم: مروری بر پژوهش­ها

1-23-2 پژوهش­های داخلی

فدایی در  مطالعه آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده بر بخشهای مختلف اقتصادی در ایران (تحلیل داده-ستانده) به مطالعه ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور می پردازد که بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولیهای بالفعل، شکاف قابل توجهی هست و حاکی از آن می باشد که با اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح نظام مالیاتی و رفع معضلات موجود، می توان وصولی های مالیاتی را افزایش داده و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش داد. بدون از بین بردن معضلات سیستم مالیاتی، این سیستم قادر به تامین بخش عمده ای از هزینه های دولت نخواهد بود.

در این راستا می توان به مساله ((مالیات بر ارزش افزوده)) به عنوان یکی از روشهای اخذ مالیات توجه داشت که در سه دهه اخیر نیز مورد توجه و بهره گیری بیش از 90 کشور جهان قرار گرفته می باشد. اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یک شکور، آثار اقتصادی متددی بر جای خواهد گذاشت که به گونه کلی می توان این آثار را به سه دسته تقسیم نمود:1- آثار قیمتی (تورمی). 2- آثار توزیعی. 3- آثار درآمدی.این پژوهش در جهت مطالعه آثار تورمی اجرای ((مالیات بر ارزش افزوده)) بر بخشهای مخلتف اقتصادی در ایران انجام می شود تا با شناخت دقیق اثار تورمی ((مالیات برارزش افزوده)) بر هر کدام از بخشهای اقتصاد و با در نظر گرفتن آثار تورم در کشورمان تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده گردد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که از 78 بخش اقتصاد، 36 بخش اثرات قیمتی ضعیف، 13 بخش اثرات قیمتی متوسط و 29 بخش اثرات قیمتی شدید دارند (سناریوی اول).با بهره گیری از ((مدل قیمت)) نظاره می کنیم که:

[1]. Back-Propagation (BP) Algorithm

[2].Wang,2004,123

[3].Wang,2004,123

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4]. epoch

 

[6]. Hecht-Nielsen

[7]. Ozon & Sifter,2007,210

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوالات پژوهش

 1. آیا شبکه های عصبی توانایی پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای مورد مطالعه را دارد؟
 2. آیا می توان با بهره گیری از شبکه عصبی و نسبتهای مالی به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی و دارایی های مالی در آینده بپردازیم؟
 3. ایا پیش­بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتها از طریق شبکه عصبی نسبت به رگرسیون خطی برتری دارد؟

6-1 اهداف پژوهش

هدف ابتدایی این پژوهش پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی اوراق بهادار می باشد که می توان از آن برای سرمایه گذاری بهره گیری نمود.

پیش بینی بازده دارایی های در طول زمان برای کسب منفعت و سود بیشتر همیشه مورد توجه بوده می باشد اما در این پژوهش ارزش افزوده اقتصادی به عنوان گامی بلند تر برای رسیدن به سرمایه گذاری بهتر دست یابیم و در حسابداری مالی این امر برای سهام داران را می توان ارائه نمود . در پزوهش هایی که تا به حال انجام شده می باشد روش های بسیاری برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی ارائه شده می باشد اما تا کنون به یک روش یگانه که بهترین روش برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پیدا نمود نشده می باشد به همین دلیل در این پژوهش به دنبال پیدا نمود روشی برای پیش بینی بهتر ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها ها هستیم.

از اهداف دیگر این پژوهش می توان به بهبود پیش بینی های ارزش افزوده اقتصادی و جستجو برای یافتن روش های بهتر با کارایی بیشتر و سرعت اقدام بیشتر تصریح نمود.

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری