پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

1 قلمرو زمانی

دوره 6 ساله از ابتدای سال 1382 تا انتهای سال مالی 1387.

 

3-7-1 قلمرو مکانی

محدوده شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

8-1  تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات

* ارزش افزوده [1]

در یک مفهوم کلی به معنای افزایش در ارزش متعارف یک واحد اقتصادی با کذشت زمان می باشد، به بیانی دیگر قدرت سود آوری داراییهای موجود را اظهار می کند.

* ارزش افزوده اقتصادی [2]

این ارزش به عنوان معیاری که با هدف سازمان در ارتباط با افزایش ثروت سهامداران همبستگی دارد بهره گیری می گردد و تأثیر سیاستهای مدیریت روی ارزش سهام را اندازه گیری می کند و برابر با سودهای عملیاتی منهای هزینه سرمایه هائی می باشد که برای ایجاد آن به کار گرفته شده می باشد و در این پژوهش از فرمول: سرمایه به کار رفته × (نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه- نرخ بازده کل داراییها) محاسبه می گردد.

* سود هر سهم [3]

از طریق گزارشات مالی شرکت تعیین می گردد و برابر می باشد با سود ویژه شرکت پس از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام عادی آن شرکت در پایان سال.

  *سرمایه به کار رفته[4]

سرمایه به کار رفته عبارتست از جمع کل منابع مالی مورد بهره گیری برای تأمین داراییها که شامل جمع کل بدهیها و حقوق صاحبان سهام می باشد؛ به عبارت ساده تر سرمایه به کار رفته عبارتست از جمع کل داراییها.

 

* نرخ بازده کل سرمایه (r)

این نرخ از تقسیم سود خالص عملیاتی پس از مالیاتی بر کل سرمایه به کار رفته به دست می آید.

* نرخ هزینه سرمایه (c)

 حداقل بازدهی می باشد که شرکت بایستی از سرمایه گذاریهای خود به دست آورد تا قیمت بازار سهام تغییر نکند.

* قیمت سهام (P)

عبارتست از مبلغی که سرمایه گذار در یک بازار رسمی عرضه سهام برای هر سهم یک شرکت حاضر می باشد بپردازد که این قیمت تابع عوامل متعددی مانند اندازه عرضه و تقاضای آن سهم می باشد؛ پس در این پژوهش مقصود از قیمت سهام قیمت بازار سهام می باشد که توسط بازار بورس تعیین می گردد و نه قیمت اسمی آن. در این پژوهش همانطور که در فصول بعدی به اجمال به آن تصریح خواهد گردید از متوسط قیمت سهام در اول و آخر دوره بهره گیری می گردد.

* پاسخگویی نسبت به سرمایه

عبارتست از حسابدهی یا استدلال منطقی یک مدیر یا فردی که وظیفه بهره گیری از سرمایه یک سرمایه گذار را برای نیل سرمایه گذار به هدف مورد نظرش به عهده دارد، در زمینه روشی که برای رسیدن به هدف سرمایه گذار در پیش گرفته می باشد (عمدتآً هدف سرمایه گذار رسیدن به سود و ثروت بیشتر می باشد).

*شبکه عصبی مصنوعی

شبکه­های عصبی  یکی از پویاترین حوزه­های پژوهش در دوران معاصر می باشد که افراد متعددی از رشته­های گوناگون علمی را به خود جلب کرده می باشد. زیست شناسان، شبکه­های عصبی بیولوژیکی را طی سالیان متمادی مطالعه کرده­اند، که مغز بشر نمونه­ای از این شبکه­هاست. دست یابی به روش کار مغز، کوشش بی وقفه­ای بوده می باشد که بیش از 2000 سال پیش توسط ارسطو و هراکلیتوس آغاز گردید و با تحقیقات دانشمندان دیگری زیرا رامنی کاجال، کلگی و هب ادامه داشته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1].VA

[2].EVA

[3].EPS

[4].Capital

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوالات پژوهش

  1. آیا شبکه های عصبی توانایی پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای مورد مطالعه را دارد؟
  2. آیا می توان با بهره گیری از شبکه عصبی و نسبتهای مالی به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی و دارایی های مالی در آینده بپردازیم؟
  3. ایا پیش­بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتها از طریق شبکه عصبی نسبت به رگرسیون خطی برتری دارد؟

6-1 اهداف پژوهش

هدف ابتدایی این پژوهش پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی اوراق بهادار می باشد که می توان از آن برای سرمایه گذاری بهره گیری نمود.

پیش بینی بازده دارایی های در طول زمان برای کسب منفعت و سود بیشتر همیشه مورد توجه بوده می باشد اما در این پژوهش ارزش افزوده اقتصادی به عنوان گامی بلند تر برای رسیدن به سرمایه گذاری بهتر دست یابیم و در حسابداری مالی این امر برای سهام داران را می توان ارائه نمود . در پزوهش هایی که تا به حال انجام شده می باشد روش های بسیاری برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی ارائه شده می باشد اما تا کنون به یک روش یگانه که بهترین روش برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پیدا نمود نشده می باشد به همین دلیل در این پژوهش به دنبال پیدا نمود روشی برای پیش بینی بهتر ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها ها هستیم.

از اهداف دیگر این پژوهش می توان به بهبود پیش بینی های ارزش افزوده اقتصادی و جستجو برای یافتن روش های بهتر با کارایی بیشتر و سرعت اقدام بیشتر تصریح نمود.

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری